Seikkailijat

Seikkailijat ovat 10-12 -vuotiaita partiolaisia (koululuokat 4-6), joiden ryhmää kutsutaan joukkueeksi. Joukkuetta johtaa ryhmänjohtaja, eli sampo. Joukkueen sisällä seikkailijat jaetaan vartioiksi. Vartiota johtavat seikkailijat itse harjoitellen samalla vertaisjohtamista. Seikkailijat kokoontuvat viikoittain arki-iltasin, sekä retkeilevät oman sammon johdolla. Lisäksi he osallistuvat ikäkauden ja lippukunnan leireille, retkille ja tapahtumiin. Joukkueessa on 10-20 samanikäistä seikkailijaa.

Seikkailijoiden tunnusväri on hiilloksenoranssi ja tunnuseläin on kettu.

Kauden 2022-2023 seikkailijajoukkueet löydät täältä. Uusia seikkailijoita otetaan mukaan toimintaan syksyisin.

Mitä seikkailijat tekevät?

Seikkailijajoukkueet kokoontuvat viikoittain ja suorittavat ilmansuuntia ja haasteita. Ilmansuuntien suorittaminen alkaa tervetuloa vaiheella, jonka aikana suoritetaan kompassiruusu. Tämän jälkeen suoritetaan kompassin neljä pää ilmansuuntaa. Jokainen ilmansuunta sisältää noin kaksikymmentä aktiviteettia sekä retkiä, kilpailuita ja tapahtumia. Lisäksi ilmansuunnan suorittamisen aikana pyritään suorittamaan myös vähintään yksi haate. Haasteet korvasivat syksyllä 2020 taitomerkit. Haasteita löytyy seikkaiijan ohjelmasta yhteensä 25 erilaista. Lisäksi seikkailijaohjelman loppupuolella joukkueen on mahdollista suorittaa väli-ilmansuuntia, jotka ovat erilaisia projekteja.

Ensimmäinen suoritettava merkki kaikilla seikkailijoilla on kompassiruusu, joka sisältää seikkailijaohjelman tervetuloa vaiheen. Merkin suorittamisen aikana tutustutaan seikkailijaikäkauteen, luodaan joukkueelle omia käytäntöjä kuten säännöt ja huuto sekä tutustutaan lippukuntaan ja seikkaiijan partiolupaukseen. Lisäksi kompassiruudun aikana luodaan yhteishenkeä ja tutustutaan vertaisjohtamiseen jolloin seikkaiija johtaa omaa noin 5hengen vartiotaan erilaisissa tehtävissä.  Seikkailijat antavat partiolupauksen lupauksenantojuhlassa Itsenäisyyspäivänä.

Seikkailijaohjelma päättyy siirtymään, jossa mietitään mitä kaikkea on jo partiossa opittu sekä tutustutaan tarpojaohjelmaan sekä uuden ikäkauden toimintaan. Siirtymävaiheen päätteeksi seikkailija saa partiopaitansa vasempaan taskuun kiinnitettäväksi ikäkauden metallisen päätösmerkin. Se on loppuiän partiopaidassa. Viikoittaisten joukkueen kokoontumisten lisäksi seikkaiijat retkeilevät oman joukkueen kanssa kanssa sekä osallistuvat kaikkien pirkkalalaisten seikkaiijoiden yhteiselle syysretkelle ja lippukuntien yhteisille talvi- ja kesäleireille. Lisäksi keväisin osallistutaan Hämeen Partiopiirin järjestämään seikkailijatapahtumaan ja syksyisin seikkailijoiden omiin partiotaitokilpailuihin. Kevät kaudella seikkailijoille järjestetään Pirkkalan lippukuntien oma seikkailijapeli eli Sepeli.

Merkit ja partiopaita

Partiomerkit ommellaan partiopaitaan ja huivimerkki huiviin. Ohjeita merkkien ompelusta partiopaitaan löytyy täältä.

Partiopaita hankitaan esimerkiksi Scandinavian Outdoor -liikkeestä. Pirkkalassa käytetään sinistä partiopaitaa.