Pirkkojen avoimet pestit

Lippukunnan sihteeri

Lippukunnan sihteerin pesti on yksi lippukunnan tärkeimmistä pesteistä. Hänen tärkein tehtävä on lippukunnan dokumentoinnista huolehtiminen. Hän laatii yhdessä lippukunnanjohtajan kanssa kokousten esityslistat sekä toimii niissä sihteerinä ellei muuten ole sovittu. Hän kirjoittaa puhtaaksi pöytäkirjat sekä huolehtii ne Mappiin ja tiedottaa niistä. Hän hoitaa merkkipäivien yms. muistamiset yhdessä hallituksen kanssa. Hän ylläpitää sihteerin mappia, jossa säilytetään varsinaisten kokousten ja hallituksen pöytäkirjat, toimintasuunnitelmat, toimintakertomukset, talousarviot, yhdistyksen säännöt, lippukunnan tekemät sopimukset ja tilinpäätöksiin liittyvät paperit. Hän vastaa lippukunnan toimintaan liittyvän tiedon (tilastot) keräämisestä yhdessä siitä vastaavan hallituksen jäsenen kanssa sekä lippukunnan Loisto statuksesta yhdessä lippukunnanjohtajan kanssa. Sihteeri vastaa myös lippukunnan avustushakemuksista ellei toisin ole sovittu. Lippukunnan sihteeri kuuluu konttoriin. Lippukunnan sihteeri on viime vuodet ollut hallituksen jäsen, ja sihteerin toivotaan jatkossakin olevan käytettävissä hallitukseen.

Lippukunnan sihteerin tulee olla 18 vuotta täyttänyt. Aiempaa kokemusta ei tarvitse olla. Järjestelmällisyydestä on pestissä hyötyä, ja tekstinkäsittelyohjelmien kanssa täytyy tulla toimeen. Valtaosaan tehtävistä on jo valmiit pohjat ja käytännöt olemassa. Aikaa pestiin kuluu muutama päivä kuukaudessa. Oma tietokone tarvitaan. 

Sihteerin pesti alkaa heti kun sopiva löytyy ja on lähtökohtaisesti 2-4 vuoden mittainen. Heti pestin aluksi sihteerin kanssa käydään pestikeskustelu ja perehdytetään hommaan. Sihteerin pestaa lippukunnanjohtaja.

Kiinnostuitko pestistä? Hienoa! Laita viestiä pestijohtaja Minnalle niin jutellaan lisää. 

Lisätietoja pestistä saa Edithiltä, Inkalta tai Minnalta.

Ansiomerkkitoimikunnan jäsen

Ansiomerkkitoimikunta on Sotkapoikien ja Pirkkojen yhteinen toimikunta, johon kuuluu 2-4 jäsentä per lippukunta. Toimikuntaan haetaan nyt yhtä Pirkkoa ja kahta Sotkapoikaa.

Ansiomerkkitoimikunnan jäsenenä pääset mukaan pitkälle tulevaisuuteen! Anomme ansiomerkkejä monta kuukautta ennen niiden jakopäivää Hämeen partiopiirin ja Suomen partiolaisten asettamien hakuaikojen mukaisesti. Kokoonnumme vuodessa noin 3-4 kertaa käsittelemään lippukunnan jäseniltä tulleita ansiomerkkiehdotuksia. Tämän lisäksi ansiomerkkitoimikunnan jäsenet kirjoittavat itsenäisesti tai pareina hakemuksia, hankkivat anomuksiin tarvittavia liitteitä sekä järjestelevät ansiomerkkien jakotilaisuuksia tarvittaessa. 

Sinulla ei tarvitse olla osaamista ansiomerkkijärjestelmistä etukäteen. Toimimme tiiviissä yhteistyössä lippukunnan muun johtajiston kanssa, jolta saamme arvokasta tietoa ehdotusten käsittelyyn ja anomusten tekemiseen. Tämä pesti ei vaadi läsnäoloa Pirkkalassa ja se on sidottu aikataulullisesti ainoastaan hakuaikoihin. 

Pesti alkaa sopimuksen mukaan ja sen jatkuvuus tarkistetaan vuosittain. Kun tekijä on löytynyt, pidetään kuukauden sisään pestikeskustelu ja perehdytys hommaan. Ansiomerkit on yksi kiittämisen tapa ja kiittämisestä tulee hyvä mieli sekä sinulle että merkin saajalle!

Kiinnostuiko pestistä? Hienoa! Laita viestiä pestijohtajille Minnalle (Pirkot) tai Rikulle (Sotkapojat) niin sovitaan pestistä tarkemmin!

Lisätietoja pestistä saa myös MariaK:lta, Minnalta tai Matilta.

Viestijä (1-2 hlö)

Onko nettisivut, somekanavat, videot ja kuvat sun juttuja? Tai joku niistä? Entä kuvitus ja erilaisten juttujen kirjoittaminen? Jos vastasit joo, tässä on sinulle loistava pesti, josta on varmasti hyötyä myös muussa elämässä.

Viestijä pääset vaikuttamaan siihen miltä partiotoiminta Pirkkalassa somessa ja netissä näyttää. Hommia on monenlaisia ja niistä sovitaan porukalla kiinnostusten mukaan. Viestintäryhmä kokoustaa muutaman kerran vuodessa ja jakaa muuten hommia tarpeen tullen omassa wa-ryhmässä. Ryhmä ylläpitää ja kehittää partio Pirkkalassan nettisivuja ja somea Instassa ja Facebookissa. Lisäksi kuvataan ja hoidetaan kuvapankkia. Hoidetaan myös sähköpostilistoja ja autetaan muita johtajia erilaisissa viestintään liittyvissä asioissa. Ryhmän vastuualueista löytyy monenlaista viestintään ja markkinointiin liittyen teknisistä hommista aina kuvien käsittelyyn ja juttujen kirjoittamiseen. Tässä helppo tapa lähteä tutustumaan viestinnän maailmaan ja ottamaan haltuun mm. WordPress, pikselit, aukot, storyt, tiedotteet, kuvapankit ja videot!

Viestijän tulee olla vähintään samoaja eli 15-vuotias. Aiempaa kokemusta ei tarvitse olla, mutta kiinnostusta ja intoa erilaisiin viestinnän tehtäviin kyllä. Aikaa pestiin kuluu muutama päivä kuukaudessa. Oma tietokone tarvitaan. Niin, ja homma sujuu hienosti etänä.

Viestijän pesti alkaa sopimuksen mukaan ja on lähtökohtaisesti 1-3 vuoden mittainen. Kun uudet viestijät ovat löytyneet, pidetään kuukauden sisään pestikeskustelu ja perehdytys hommaan. Viestijät pestaa viestintäryhmä.

Kiinnostuitko pestistä? Hienoa! Laita viestiä Minnalle niin sovitaan pestistä tarkemmin!

Lisätietoja pestistä saa Minnalta.