Pirkkojen avoimet pestit

Lippukunnanjohtaja 🐞

Lippukunnanjohtajan vastuualueisiin kuuluu lippukunnan hallinnon ja viestinnän johtaminen, lippukunnan yhteistyötahojen kanssa toimiminen sekä lippukunnan taloudesta ja toiminnan turvallisuudesta huolehtiminen. Hän johtaa hallitusta sekä yhdessä Sotkapoikien lippukunnanjohtajan kanssa konttoria ja johtajistoa. Lippukunnanjohtaja eli lippis 🐞 edustaa lippukuntaa virallisissa tapahtumissa, toimii lippukunnan edustajana ja yhtenä nimenkirjoittajana. Lippukunnanjohtaja tekee yhteistyötä Sotkapoikien lippukunnanjohtajan kanssa, kuuluu kolmikkoon sekä Sotkapoikien ja Pirkkojen yhteiseen kuusikkoon. Asioita pohditaan ja tehdään yhdessä, eikä kukaan jää yksin pestinsä kanssa.

Lippukunnanjohtajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt ja partiojohtajaperuskurssin käynyt. Pesti sopii hyvin parikymppiselle. Aiemmasta hallitustyöskentelystä sekä kiinnostuksesta ison ja toimivan lippukunnan johtamiseen on hyötyä tässä pestissä. Moneen on hyvät pohjat ja käytännöt olemassa. Myös vuosikello löytyy. Tässä pestissä olet lippukunnan toiminnan ytimessä ja pääset vaikuttamaan siihen millaista partiota Pirkkalassa tehdään. Saat arvokasta kokemusta yhdistyksen toiminnasta ja johtamisesta. Lippukunnanjohtajan tehtäviin kuluu aikaa keskimäärin 1 tunti joka toinen viikko. Kausien alkaessa, toimintaa suunniteltaessa marraskuussa sekä vuosikokousvalmisteluihin tammi-helmikuussa kuluu aikaa hieman enemmän. Lippukunnanjohtajan pestiä voi hoitaa etänä ja toisen pestin ohella. 

Lippukunnanjohtaja valitaan vuosikokouksessa su 13.3.2022. Lippukunnanjohtajan pesti alkaa huhtikuussa 2022 ja kestää lähtökohtaisesti 2-4 vuotta. Pestin aluksi käydään pestikeskustelu ja lippukunnanjohtaja perehdytetään tehtäväänsä. Ensimmäiset kuukaudet tehdään pestiä yhdessä nykyisen lippiksen kanssa. Lippukunnanjohtajan pestaa johtokolmikko. 

Jos ison ja toimivan lippukunnan johtajaminen sekä monipuoliset yhdistyksen hallinnon tehtävät kiinnostavat, tässä on pesti sinulle! 🐞 Laita viestiä vaikka heti tai viimeistään ke 9.2.2022 Minnalle niin jutellaan tarkemmin.

Lisätietoa pestistä saa Inkalta ja Minnalta.

Lippukunnan sihteeri

Lippukunnan sihteerin pesti on yksi lippukunnan tärkeimmistä pesteistä. Hänen tärkein tehtävä on lippukunnan dokumentoinnista huolehtiminen. Hän laatii yhdessä lippukunnanjohtajan kanssa kokousten esityslistat sekä toimii niissä sihteerinä ellei muuten ole sovittu. Hän kirjoittaa puhtaaksi pöytäkirjat sekä huolehtii ne Mappiin ja tiedottaa niistä. Hän hoitaa merkkipäivien yms. muistamiset yhdessä hallituksen kanssa. Hän ylläpitää sihteerin mappia, jossa säilytetään varsinaisten kokousten ja hallituksen pöytäkirjat, toimintasuunnitelmat, toimintakertomukset, talousarviot, yhdistyksen säännöt, lippukunnan tekemät sopimukset ja tilinpäätöksiin liittyvät paperit. Hän vastaa lippukunnan toimintaan liittyvän tiedon (tilastot) keräämisestä yhdessä siitä vastaavan hallituksen jäsenen kanssa sekä lippukunnan Loisto statuksesta yhdessä lippukunnanjohtajan kanssa. Sihteeri vastaa myös lippukunnan avustushakemuksista ellei toisin ole sovittu. Lippukunnan sihteeri kuuluu konttoriin. Lippukunnan sihteeri on viime vuodet ollut hallituksen jäsen, ja sihteerin toivotaan jatkossakin olevan käytettävissä hallitukseen.

Lippukunnan sihteerin tulee olla 18 vuotta täyttänyt. Aiempaa kokemusta ei tarvitse olla. Järjestelmällisyydestä on pestissä hyötyä, ja tekstinkäsittelyohjelmien kanssa täytyy tulla toimeen. Valtaosaan tehtävistä on jo valmiit pohjat ja käytännöt olemassa. Aikaa pestiin kuluu muutama päivä kuukaudessa. Oma tietokone tarvitaan. 

Sihteerin pesti alkaa helmikuussa 2022 ja on lähtökohtaisesti 2-4 vuoden mittainen. Heti pestin aluksi sihteerin kanssa käydään pestikeskustelu ja perehdytetään hommaan. Sihteerin pestaa lippukunnanjohtaja.

Kiinnostuitko pestistä? Hienoa! Laita viestiä vaikka heti, mutta viimeistään su 30.1.2022 pestijohtaja Minnalle. 

Lisätietoja pestistä saa Edithiltä, Inkalta tai Minnalta.

Ohjelmajohtaja

Partio-ohjelma, leirit, retket, teemat, ikäkaudet, merkit ja suurleirit – onko noi sun juttuja partiossa? Jos vastasit kyllä niin tässä on loistava pesti just sulle!

Ohjelmajohtajan vastuualueisiin kuuluu ikäkaudet ja partio-ohjelma. Hän johtaa Pirkkojen ja Sotkapoikien yhteistä ohjelmaryhmää yhdessä Sotkapoikien ohjelmajohtajan kanssa. Hän vastaa yhdessä Sotkapoikien ohjelmajohtajan kanssa siitä, että lippukuntien yhteisillä retkillä ja leireillä on tekijät. Seuraavan vuoden toimintakalenteri tehdään ja vuosittainen ohjelman teema päätetään edellisen vuoden marraskuussa ohjelmajohtajien johdolla. Ohjelmaryhmä kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa. Ohjelmajohtaja tiedottaa johtajistoa ja lippukuntaa ohjelmaan liittyvistä asioista. Ohjelmajohtaja tekee yhteistyötä Sotkapoikien ohjelmajohtajan kanssa, kuuluu kolmikkoon sekä Pirkkojen ja Sotkapoikien yhteiseen kuusikkoon. Asioita pohditaan ja tehdään yhdessä, eikä kukaan jää yksin pestinsä kanssa. 

Ohjelmajohtajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt. Aiempaa kokemusta ei tarvitse olla, mutta kiinnostus monipuoliseen partio-ohjelmaan ja johtamiseen olisi hyvä olla. Moneen on hyvät pohjat ja käytännöt olemassa. Myös vuosikello löytyy. Aikaa pestiin kuluu tunti joka toinen viikko. Ohjelmajohtajan pestiä voi hoitaa etänä ja toisen pestin ohella. Ohjelmajohtajalla ei tarvitse olla partiojohtajaperuskurssia käytynä, sillä sen voi käydä mainiosti pestin aikana. 

Ohjelmajohtajan pesti alkaa helmikuussa 2022 ja on lähtökohtaisesti 2-4 vuoden mittainen. Pestin aluksi käydään pestikeskustelu ja ohjo perehdytetään tehtäväänsä. Ohjon pestaa lippukunnanjohtaja ja pestijohtaja.

Kiinnostuitko pestistä? Hienoa! Laita viestiä vaikka heti, mutta viimeistään su 30.1.2022 pestijohtaja Minnalle niin jutskaillaan tarkemmin. 

Lisätietoja pestistä saa Helmiltä, Inkalta tai Minnalta.

Pestijohtaja

Pestijohtajan vastuualueisiin kuuluu ihmiset ja pestit, koulutus, ansiomerkit ja kiittäminen, aikuisten toiminta ja johtajahuolto. Hän johtaa omaa tiimiään ja vastaa yhdessä Sotkapoikien pestijohtajan kanssa siitä, että kaikilla lippukuntapesteissä toimivilla samoajilla, vaeltajilla ja aikuisilla on hyvä ja mukava harrastaa partiota. Pestijohtaja auttaa ja neuvoo pestaukseen liittyvissä asioissa kuten pesti-ilmoitusten tekemisessä, pestikeskusteluissa ja perehdyttämisessä. Pestijohtaja tiedottaa johtajistoa ja lippukuntaa pesteihin ja koulutukseen liittyvistä asioista. Pestijohtaja tekee yhteistyötä Sotkapoikien pestijohtajan kanssa, kuuluu kolmikkoon sekä Sotkapoikien ja Pirkkojen yhteiseen kuusikkoon. Asioita pohditaan ja tehdään yhdessä, eikä kukaan jää yksin pestinsä kanssa.

Pestijohtajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt. Tässä pestissä olet lippukunnan toiminnan ytimessä ja pääset vaikuttamaan siihen millaista partiota Pirkkalassa tehdään. Pestijohtajan tehtäviin kuluu aikaa keskimäärin 1 tunti joka toinen viikko. Pestijohtajan pestiä voi hoitaa etänä ja toisen pestin ohella.

Pestijohtajan pesti alkaa huhtikuussa 2022 ja kestää lähtökohtaisesti 2-4 vuotta. Pestin aluksi käydään pestikeskustelu ja pejo perehdytetään tehtäväänsä. Ensimmäiset kuukaudet tehdään pestiä yhdessä nykyisen pejon kanssa. Pejon pestaa lippukunnanjohtaja ja ohjelmajohtaja.

Olisiko tämä sun seuraava partiopesti? Laita viestiä vaikka heti tai viimeistään su 30.1.2022 Minnalle.

Lisätietoa pestistä saa Minnalta.

Turva-aikuinen

Turva-aikuinen tuntee Turvallisesti yhdessä -ohjeet ja osaa auttaa muita lippukunnan johtajia ohjeistukseen liittyvissä asioissa. Turva-aikuisen tehtäviin kuuluu tukea lippukunnan johtajistoa lastensuojelua vaativissa tilanteissa sekä tarvittaessa osallistua tällaisten tilanteiden hoitamiseen. Turva-aikuinen huolehtii, että johtajat ovat suorittaneet Turvallisesti yhdessä -koulutuksen vaaditulla tavalla.

Turva-aikuisen täytyy olla 18 vuotta täyttänyt. Aikaa pestiin kuluu vähän, muutamia päiviä vuodessa. Turva-aikuisena voi hyvin toimia muun pestin ohella. Pesti sopii hyvin alaa opiskeleville. Piiri tarjoaa tukea ja koulutusta turva-aikuisille. Tehtävään on myös hyvät tukimateriaalit.

Turva-aikuisen pesti alkaa helmikuussa 2022 ja on lähtökohtaisesti vuoden mittainen. Kun uusi turva-aikuinen on löytynyt, pidetään kuukauden sisään pestikeskustelu ja Inka perehdyttää uuden turva-aikuisen hommaansa. Turva-aikuisen pestaa lippukunnanjohtaja.

Kiinnostuitko pestistä? Hienoa! Laita viestiä vaikka heti, mutta viimeistään su 30.1.2022 Inkalle tai pestijohtaja Minnalle. 

Lisätietoja pestistä saa nykyiseltä turva-aikuiselta Inkalta.

Ansiomerkkitoimikunnan jäsen

Ansiomerkkitoimikunta on Sotkapoikien ja Pirkkojen yhteinen toimikunta, johon kuuluu 2-4 jäsentä per lippukunta. Toimikuntaan haetaan nyt yhtä Pirkkoa ja kahta Sotkapoikaa.

Ansiomerkkitoimikunnan jäsenenä pääset mukaan pitkälle tulevaisuuteen! Anomme ansiomerkkejä monta kuukautta ennen niiden jakopäivää Hämeen partiopiirin ja Suomen partiolaisten asettamien hakuaikojen mukaisesti. Kokoonnumme vuodessa noin 3-4 kertaa käsittelemään lippukunnan jäseniltä tulleita ansiomerkkiehdotuksia. Tämän lisäksi ansiomerkkitoimikunnan jäsenet kirjoittavat itsenäisesti tai pareina hakemuksia, hankkivat anomuksiin tarvittavia liitteitä sekä järjestelevät ansiomerkkien jakotilaisuuksia tarvittaessa. 

Sinulla ei tarvitse olla osaamista ansiomerkkijärjestelmistä etukäteen. Toimimme tiiviissä yhteistyössä lippukunnan muun johtajiston kanssa, jolta saamme arvokasta tietoa ehdotusten käsittelyyn ja anomusten tekemiseen. Tämä pesti ei vaadi läsnäoloa Pirkkalassa ja se on sidottu aikataulullisesti ainoastaan hakuaikoihin. 

Pesti alkaa helmikuussa 2022 ja sen jatkuvuus tarkistetaan vuosittain. Kun tekijä on löytynyt, pidetään kuukauden sisään pestikeskustelu ja perehdytys hommaan. Ansiomerkit on yksi kiittämisen tapa ja kiittämisestä tulee hyvä mieli sekä sinulle että merkin saajalle!

Kiinnostuiko pestistä? Hienoa! Laita viestiä vaikka heti tai viimeistään su 30.1.2022 pestijohtajille Minnalle (Pirkot) tai Rikulle (Sotkapojat) niin sovitaan pestistä tarkemmin!

Lisätietoja pestistä saa myös MariaK:lta, Minnalta tai Matilta.

Viestijä (1-2 hlö)

Onko nettisivut, somekanavat, videot ja kuvat sun juttuja? Tai joku niistä? Entä kuvitus ja erilaisten juttujen kirjoittaminen? Jos vastasit joo, tässä on sinulle loistava pesti, josta on varmasti hyötyä myös muussa elämässä.

Viestijä pääset vaikuttamaan siihen miltä partiotoiminta Pirkkalassa somessa ja netissä näyttää. Hommia on monenlaisia ja niistä sovitaan porukalla kiinnostusten mukaan. Viestintäryhmä kokoustaa muutaman kerran vuodessa ja jakaa muuten hommia tarpeen tullen omassa wa-ryhmässä. Ryhmä ylläpitää ja kehittää partio Pirkkalassan nettisivuja ja somea Instassa ja Facebookissa. Lisäksi kuvataan ja hoidetaan kuvapankkia. Hoidetaan myös sähköpostilistoja ja autetaan muita johtajia erilaisissa viestintään liittyvissä asioissa. Ryhmän vastuualueista löytyy monenlaista viestintään ja markkinointiin liittyen teknisistä hommista aina kuvien käsittelyyn ja juttujen kirjoittamiseen. Tässä helppo tapa lähteä tutustumaan viestinnän maailmaan ja ottamaan haltuun mm. WordPress, pikselit, aukot, storyt, yhdyssanat, tiedotteet, kuvapankit ja videot!

Viestijän tulee olla vähintään samoaja eli 15-vuotias. Aiempaa kokemusta ei tarvitse olla, mutta kiinnostusta ja intoa erilaisiin viestinnän tehtäviin kyllä. Aikaa pestiin kuluu muutama päivä kuukaudessa. Oma tietokone tarvitaan. Niin, ja homma sujuu hienosti etänä.

Viestijän pesti alkaa helmikuussa 2022 ja on lähtökohtaisesti 2-4 vuoden mittainen. Kun uudet viestijät ovat löytyneet, pidetään kuukauden sisään pestikeskustelu ja perehdytys hommaan. Viestijät pestaa viestintäryhmä.

Kiinnostuitko pestistä? Hienoa! Laita viestiä vaikka heti tai viimeistään su 30.1.2022 Minnalle niin sovitaan pestistä tarkemmin!

Lisätietoja pestistä saa Minnalta.