Pirkkojen avoimet pestit

Lippukunnanjohtaja

Lippukunnanjohtajan vastuualueisiin kuuluu tällä hetkellä lippukunnan hallinnon ja viestinnän johtaminen, lippukunnan yhteistyötahojen kanssa toimiminen sekä lippukunnan taloudesta ja toiminnan turvallisuudesta huolehtiminen. Hän johtaa hallitusta sekä yhdessä Sotkapoikien lippukunnanjohtajan kanssa johtajistoa. Lippukunnanjohtaja eli lippis 🐞 edustaa lippukuntaa virallisissa tapahtumissa, toimii lippukunnan edustajana ja yhtenä nimenkirjoittajana. Lippukunnanjohtaja tekee yhteistyötä Sotkapoikien lippukunnanjohtajan kanssa, kuuluu kolmikkoon ja johtoryhmään sekä Sotkapoikien ja Pirkkojen yhteiseen kuusikkoon. Asioita pohditaan ja tehdään yhdessä, eikä kukaan jää yksin pestinsä kanssa.

Lippukunnanjohtajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt ja partiojohtajaperuskurssin käynyt. Pesti sopii hyvin parikymppiselle. Aiemmasta hallitustyöskentelystä sekä kiinnostuksesta ison ja toimivan lippukunnan johtamiseen on hyötyä tässä pestissä. Moneen on hyvät pohjat ja käytännöt olemassa, joilla pääsee hienosti alkuun. Tässä pestissä olet lippukunnan toiminnan ytimessä ja pääset vaikuttamaan siihen millaista partiota Pirkkalassa tehdään. Saat arvokasta kokemusta yhdistyksen toiminnasta ja johtamisesta. Lippukunnanjohtajan tehtäviin kuluu aikaa keskimäärin 1 tunti joka toinen viikko. Kausien alkaessa, toimintaa suunniteltaessa marraskuussa sekä vuosikokousvalmisteluihin tammi-helmikuussa kuluu aikaa hieman enemmän. Lippukunnanjohtajan pestiä voi hoitaa etänä ja toisen pestin ohella. 

Lippukunnanjohtaja valitaan vuosikokouksessa su 12.3.2023. Lippukunnanjohtajan pesti alkaa 1.4.2023 ja kestää sopimuksen mukaan 2-4 vuotta. Pestin aluksi käydään pestikeskustelu ja lippukunnanjohtaja perehdytetään tehtäväänsä. Ensimmäiset kuukaudet tehdään pestiä yhdessä nykyisen lippiksen kanssa. Lippukunnanjohtajan pestaa johtokolmikko. 

Jos hienon lippukunnan johtajaminen sekä monipuoliset yhdistyksen hallinnon tehtävät kiinnostavat, tässä on pesti sinulle! 🐞 Laita viestiä vaikka heti tai viimeistään ke 22.2.2022 Minnalle niin jutellaan tarkemmin.

Lisätietoa pestistä saa Inkalta ja Minnalta.

Lippukunnan sihteeri

Lippukunnan sihteerin pesti on yksi lippukunnan tärkeimmistä pesteistä. Hänen tärkein tehtävä on lippukunnan dokumentoinnista huolehtiminen. Hän laatii yhdessä lippukunnanjohtajan kanssa kokousten esityslistat sekä toimii niissä sihteerinä ellei muuten ole sovittu. Hän kirjoittaa puhtaaksi pöytäkirjat sekä huolehtii ne Mappiin ja tiedottaa niistä. Hän hoitaa merkkipäivien yms. muistamiset yhdessä hallituksen kanssa. Hän ylläpitää sihteerin mappia, jossa säilytetään varsinaisten kokousten ja hallituksen pöytäkirjat, toimintasuunnitelmat, toimintakertomukset, talousarviot, yhdistyksen säännöt, lippukunnan tekemät sopimukset ja tilinpäätöksiin liittyvät paperit. Sihteeri vastaa myös lippukunnan avustushakemuksista ellei toisin ole sovittu. Lippukunnan sihteeri kuuluu johtoryhmään.

Lippukunnan sihteerin tulee olla 18 vuotta täyttänyt. Aiempaa kokemusta ei tarvitse olla. Järjestelmällisyydestä on pestissä hyötyä, ja tekstinkäsittelyohjelmien kanssa täytyy tulla toimeen. Valtaosaan tehtävistä on jo valmiit pohjat ja käytännöt olemassa. Aikaa pestiin kuluu muutama päivä kuukaudessa. Oma tietokone tarvitaan. 

Sihteerin pesti alkaa heti kun sopiva löytyy ja on sopimukseen mukaan 2-4 vuoden mittainen. Heti pestin aluksi sihteerin kanssa käydään pestikeskustelu ja perehdytetään hommaan. Sihteerin pestaa lippukunnanjohtaja.

Kiinnostuitko pestistä? Hienoa! Laita viestiä pestijohtaja Minnalle niin jutellaan lisää. 

Lisätietoja pestistä saa Inkalta tai Minnalta.

Rahastonhoitaja

Kiinnostaako sinua debitit ja creditit, kirjanpito sekä talousarviot? Tässä pesti juuri sinulle!

Rahastonhoitaja on lippukunnan kirstunvartija. Hän pyörittää lippukunnan päivittäistä rahaliikennettä eli maksaa laskut, kuittien mukaiset kulut ja tarvittaessa tekee laskuja. Syyskauden lopuksi hän valmistelee talousarvion seuraavalle vuodelle, seuraa sen toteutumista vuoden aikana sekä tekee tammikuussa lippukunnan kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Hän toimii yhteyshenkilönä toiminnantarkastajiin. Rahastonhoitaja tiedottaa johtajistoa ja lippukuntaa raha-asioihin liittyvistä asioista ja ohjeista tarpeen tullen. Lippukunnan talousohjeen ajan tasalla pitäminen on yksi rahastonhoitajan tärkeimpiä tehtäviä.

Rahastonhoitaja tekee yhteistyötä Sotkapoikien rahastonhoitajan kanssa sekä kuuluu Pirkkojen johtoryhmään.

Rahastonhoitajan pesti sopii kaikille yli 18-vuotiaille raha-asioista kiinnostuneille. Jotta pesti sujuu mukavasti, tarvitset oman tietokoneen. Oma-aloitteisesta asenteesta ja innosta oppia uutta on tässä pestissä hyötyä. Rahastonhoitajan tehtäviin kuluu aikaa keskimäärin 1 tunti joka toinen viikko. Rahastonhoitajan pesti hoituu hyvin etänä tai jonkun toisen pestin ohessa. Lippukunnasta löytyy paljon tukea tehtävään ja lisäksi SP tarjoaa koulutusta pestiin.   

Rahastonhoitajan pesti alkaa 1.4.2023 perehdytysjaksolla ja itsenäisesti 1.6.2023. Pesti on sopimuksen mukaan 2-4 vuoden mittainen. Kun uusi rahastonhoitaja on löytynyt, pidetään kuukauden kuluessa pestikeskustelu ja Pinja perehdyttää uuden rahastonhoitajan hommaansa. Rahastonhoitajan pestaa lippukunnanjohtaja.  

Tärkeä ja hieno pesti on nyt auki! Jos kiinnostuit, laita viestiä vaikka heti tai viimeistään ke 22.2.2023 Minnalle, Inkalle tai Lauralle!

Lisätietoa pestistä saa Minnalta.

Jäsenrekisterinhoitaja

Jäsenrekisterinhoitaja ylläpitää lippukunnan lakisääteistä jäsenrekisteriä. Hän hoitaa jäsentietoja Kuksassa ja toimii tukihenkilönä muille johtajille ja jäsenille Kuksaan ja Asiointipalveluun liittyvissä asioissa. Tarvittaessa hän myös kouluttaa muita johtajia Kuksan ja Asiointipalvelun käytössä. Joka vuosi vuoden viimeisenä päivänä hän ottaa Kuksasta jäsenlistauksen lippukunnan arkistoihin. Hän valmistelee tarvittavat jäsenlistat hallituksen kokouksiin ja kirjoittaa toimintakeromuksen jäsenet kappaleen. Hän hyväksyy hallituksen myöntämällä luvalla uudet ja eroavat jäsenet. Vuoden alussa hän laskuttaa C-jäsenten jäsenmaksut. Jäsenrekisterinhoitaja tekee yhteistyötä Pirkkojen jäsenrekisterinhoitajan kanssa sekä kuuluu johtoryhmään.

Jäsenrekisterinhoitajan pesti sopii hyvin yli 18-vuotiaalle. Jotta pesti sujuu mukavasti, tarvitset oman tietokoneen. Oma-aloitteisesta asenteesta ja innosta oppia uutta ja ottaa asioista selvää on tässä pestissä hyötyä. Jäsenrekisterinhoitajan tehtäviin kuluu aikaa keskimäärin 2 tuntia kuukaudessa. Ilmoittautumisten aikaan elo-syyskuulla hommaa on useammin sekä jäsenlaskutuksen aikaan. Lippukunnasta löytyy paljon tukea tehtävään ja lisäksi piiri tarjoaa koulutusta pestiin. Pesti voi hoitaa etänä tai toisen pestin ohessa. Pestiä voi hoitaa myös parina.   

Jäsenrekisterinhoitajan pesti alkaa 1.4.2023 ja kestää sopimuksen mukaan 2-4 vuotta. Kun uusi jäsenrekisterinhoitaja on löytynyt, pidetään pestikeskustelu ja perehdytys. Jäsenrekisterinhoitajan pestaa lippukunnanjohtaja.  

Lähde uusiin haasteisiin ja mukaan johtoryhmään! Laita viestiä vaikka heti tai viimeistään ke 22.2.2023 Minnalle!

Lisätietoa pestistä saa Minnalta.

Pestijohtaja

Pestijohtajan vastuualueisiin kuuluu ihmiset ja pestit, koulutus, ansiomerkit ja kiittäminen, aikuisten toiminta ja johtajahuolto. Hän vastaa yhdessä Sotkapoikien pestijohtajan kanssa siitä, että kaikilla lippukuntapesteissä toimivilla samoajilla, vaeltajilla ja aikuisilla on hyvä ja mukava harrastaa partiota. Pestijohtaja auttaa ja neuvoo pestaukseen liittyvissä asioissa kuten pesti-ilmoitusten tekemisessä, pestikeskusteluissa ja perehdyttämisessä. Pestijohtaja tiedottaa johtajistoa ja lippukuntaa pesteihin ja koulutukseen liittyvistä asioista. Pestijohtaja tekee yhteistyötä Sotkapoikien pestijohtajan kanssa, kuuluu kolmikkoon ja johtoryhmään sekä Sotkapoikien ja Pirkkojen yhteiseen kuusikkoon. Asioita pohditaan ja tehdään yhdessä, joten kukaan ei jää yksin pestinsä kanssa. On kiva pesti!

Pestijohtajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt. Tässä pestissä olet lippukunnan toiminnan ytimessä ja pääset vaikuttamaan siihen millaista partiota Pirkkalassa tehdään. Pestijohtajan tehtäviin kuluu aikaa keskimäärin 1 tunti joka toinen viikko. Pestijohtajan pestiä voi hoitaa etänä ja toisen pestin ohella. Pestiin voi ilmoittautua myös parina.

Pestijohtajan pesti alkaa lähikuukausina ja kestää sopimuksen mukaan 2-4 vuotta. Pestin aluksi käydään pestikeskustelu ja perehdytys. Ensimmäiset kuukaudet tehdään pestiä yhdessä nykyisen pejon kanssa. Pejon pestaa kolmikko.

Olisiko tämä sun seuraava partiopesti? Laita viestiä vaikka heti tai viimeistään ke 22.2.2023 Minnalle.

Lisätietoa pestistä saa Minnalta.

Hallituksen jäsen x 2-5

Hallitus on jäsenten valitsema porukka johtamaan yhdistystä. Hallituksen tärkein tehtävä on huolehtia yhdistyksen lakisääteisistä tehtävistä kuten esimerkiksi vuosikokouksen järjestämisestä, kirjanpidosta ja jäsenrekisterin ylläpidosta. Hallitus vastaa myös varainhankinnasta ja pitkän tähtäimen suunnitelmista. Hallitus kokoustaa 4-6 kertaa vuodessa. Osa kokouksista on yhteisiä Sotkapoikien hallituksen kanssa. Hallituspestit ovat luottamustoimia ja loistavia näköalapaikkoja yhdistystoimintaan!

Pirkkojen hallitukseen kuuluu lippukunnanjohtajan lisäksi 2-7 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-7 varajäsentä. Kullakin hallituksen jäsenellä on oma vastuualue kuten esim. lippukunnan johtajan varana toimiminen, jäsenyysasiat, talous ja irtaimisto, varainhankinta ja kumppanuudet, pitkän tähtäimen suunnitelmat sekä tilastot ja Loisto.

Hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa 12.3.2023 ja pesti alkaa 1.4.2023. Pestissä täytyy olla 15-vuotta täyttänyt. Pestiä voi hoitaa etänä ja toisen pestin ohessa.

Nykyisestä hallituksesta on ensi kaudelle käytettävissä ainakin SannaT (varainhankinta ja kumppanuudet) ja Dora (tilastot ja Loisto). Kiinnostuneet ilmoittautukaa Minnalle mahdollisimman pian, mutta viimeistään ke 22.2.2023 niin saadaan tieto mukaan 26.2.2023 juolkaistaviin vuosikokousmatskuihin.

Viestijä / Somevastaava (1-2 hlö)

Onko nettisivut, somekanavat, videot ja kuvat sun juttuja? Tai joku niistä? Entä kuvitus ja erilaisten juttujen kirjoittaminen? Jos vastasit joo, tässä on sinulle loistava pesti, josta on varmasti hyötyä myös muussa elämässä.

Viestijänä / Somevastaavana pääset vaikuttamaan siihen miltä partiotoiminta Pirkkalassa somessa ja netissä näyttää. Hommia on monenlaisia ja niistä sovitaan porukalla kiinnostusten mukaan. Viestintäryhmä kokoustaa 1-2 kertaa vuodessa ja jakaa muuten hommia tarpeen tullen omassa wa-ryhmässä. Ryhmä ylläpitää ja kehittää partio Pirkkalassan nettisivuja ja somea Instassa ja Facebookissa. Lisäksi kuvataan ja hoidetaan kuvapankkia. Hoidetaan myös sähköpostilistoja ja autetaan muita johtajia erilaisissa viestintään liittyvissä asioissa. Ryhmän vastuualueista löytyy monenlaista viestintään ja markkinointiin liittyen teknisistä hommista aina kuvien käsittelyyn ja juttujen kirjoittamiseen. Tässä helppo tapa lähteä tutustumaan viestinnän maailmaan ja ottamaan haltuun mm. WordPress, pikselit, aukot, storyt, tiedotteet, kuvapankit ja videot!

Viestijän tulee olla vähintään samoaja eli 15-vuotias. Aiempaa kokemusta ei tarvitse olla, mutta kiinnostusta ja intoa erilaisiin viestinnän tehtäviin kyllä. Rohkeasti mukaan vaan! Aikaa pestiin kuluu 2-4 tuntia kuukaudessa. Oma tietokone tarvitaan. Niin, ja homma sujuu hienosti etänä.

Viestijän pesti alkaa sopimuksen mukaan ja on lähtökohtaisesti 1-3 vuoden mittainen. Kun uudet viestijät ovat löytyneet, pidetään kuukauden sisään pestikeskustelu ja perehdytys hommaan. Viestijät pestaa viestintäryhmä.

Kiinnostuitko pestistä? Hienoa! Laita viestiä Minnalle niin sovitaan pestistä tarkemmin!

Lisätietoja pestistä saa Minnalta.